Home » Photo Galleries » Around Lake Zurich - Zurich See » Around Lake Zurich - Zurich See

Around Lake Zurich - Zurich See

This is a photo gallery from the journey to my friend Jiri Chludil, who worked at Switzerland. In the same time, there was a visit of a work group Mummy. That is why thre are on some photos also my superior Pavel Slavik and colleagues Zdenek Mikovec and Martin Klima. There are depicted some places around Lake Zurich such as Wadenswill, Richterswill, Zurich, waterfalls near Zurich and mountains over Richterswill.

Toto je fotogalerie obrázků z cesty za mým kamarádem Jirkou Chludilem, který pracuje ve Švýcarsku. Ve stejnou dobu tam probíhala pracovní schuzka skupiny Mummy. Proto jsou na nekterých fotografiích také muj školitel Pavel Slavík a kolegové Zdenek Míkovec a Martin Klíma. Jsou zachycena ruzná místa kolem Curyšského jezera jako je Wadenswill, Richterswill, Curych, vodopády blízko Curychu a hory nad Richterswill.

Gallery folder contains 146 images


Displaying 60 pictures per page.
Use Next, Previous or Go to links below to display pages with additional pictures