Home » Projects » Graphical library MGL » Úvod - Graphical library MGL

Graphical library MGL

Úvod

Současný stav 2D grafických rozhraní

Všechny platformy a operační systémy, nebo překladače různých programovacích jazyků, nabízejí vlastní rozhraní umožňující použití dvourozměrné grafiky. Nevýhodou je ovšem rozdílnost nabízených funkcí. S přechodem z jedné platformy na druhou je proto obvykle nutné kód realizující grafické zobrazování napsat celý znovu. Mnohá tato rozhraní pro svou obecnost a široké možnosti použití jsou pro programátora poměrně obtížné nejen pro naučení a ovládnutí, ale i pro použití. Toto se týká i samotné knihovny OpenGL, která nabízí prostředky pro 2D grafické operace.

Proč jsem vytvořil knihovnu MGL

Není mi známá žádná přenositelná grafická knihovna nebo nadstavba nad OpenGL určená výhradně pro 2D grafiku. Je to způsobeno pravděpodobně tím, že teprve v nedávné době OpenGL přestává být bráno jako nástroj, používaný výhradně na velmi výkonných počítačích.

Toto byl jeden z hlavních důvodů, proč vznikla knihovna MGL. Jedná se o čistě 2D grafickou knihovnu, která se velmi jednoduše používá. Díky využití OpenGL, je možné ji používat na širokém množství platforem.