Home » Projects » Graphical library MGL » Uživatelé - Graphical library MGL

Graphical library MGL

Uživatelé

Pro používání knihovny MGL stačí minimální znalosti

Pro používání knihovny budou potřeba základní znalosti obecné problematiky dvourozměrné grafiky a jazyka C. Znalost problematiky OpenGL a grafických adaptérů, především pro běžné použití knihovny MGL není nutná.

Knihovna je zaměřená na tento okruh uživatelů:

  • Programátory a uživatele, vyvíjející aplikace, které nejsou primárně založeny na grafice. Spíše potřebují grafické výstupy pouze pro rychlou demonstraci výsledků a výstupů svých programů. Raději dávají přednost striktnímu oddělení grafické části od svých algoritmů nebo programů a nechtějí ztrácet čas studováním problémům grafických rozhraní, protože realizace jejich řešení neleží v oblasti grafických rozhraní. Příkladem jsou studenti vytvářející programy typu zobrazování funkcí, grafy. Vzhledem k implementační nezávislosti se zde nabízí možnost vyvíjet je na více platformách najednou, například na školním a domácím počítači.
  • Programátory uvažující o tvorbě aplikací, běžících na více platformách (například multimediální aplikace). Ti potřebují rychle a efektivně zajistit grafické základy své aplikace, například pro menu, aplikační interface, animace). Nutno uznat, že takovéto aplikace zatím prakticky neexistují. S rostoucím zájmem o Linux, jako platformy pro použití doma nebo v kanceláři (mnoho, dnes již kvalitního softwaru je pro tyto systémy dnes nabízen zdarma), lze ale toto použití v blízké budoucnosti očekávat.
  • Programátory, kteří přecházejí z  grafických prostředí nižší úrovně a knihoven pro DOS do Windows, nebo uvažující o rychlém přechodu z jiných grafických rozhraní do prostředí OpenGL. Filozofie knihovny MGL je právě založena na pokusu nabídnout přístup k vysokému výkonu dnešních grafických adapterů (pomocí OpenGL) s průhledností použití jednoduchých grafických knihoven.
  • Studenty a programátory seznamující se s možnostmi OpenGL. Těmto uživatelům mohou zdrojové kódů knihovny přinést velmi cenné zkušenosti, seznámit je s často používanými funkcemi OpenGL a pomohou jim ušetřit spoustu času, který by museli věnovat implementaci vlastních podobných volání. Tato knihovna poslouží jako alternativní úvod do OpenGL. Analýzou komentovaných zdrojových kódů, obsahujících snadno pochopitelné funkce MGL, implementované pomocí funkcí OpenGL a GLUT, lze snadno pochopit princip práce a základní možnosti těchto skvělých knihoven.
  • Programátory vytvářející 3D aplikace a hry. Jak již bylo řečeno, většina těchto aplikací se neobejde bez prvků 2D grafiky, především pro tvorbu uživatelského rozhraní. Dále na programátory, kterým chybí určité možnosti OpenGL, které realizuje knihovna MGL, zejména snadnou práci s obrazovými mapami a fonty.
Previous : Cíle