Home » Projects » Graphical library MGL » Možnosti knihovny MGL - Graphical library MGL

Graphical library MGL

Možnosti knihovny MGL

 • Funkce pro manipulaci s okny

  Žádná dnešní aplikace se bez prostředků této práce neobejde. Proto tyto prostředky nabízí i knihovna MGL.

 • Práce s klávesnicí a myší

  K dispozici jsou běžné funkce, jako je detekce stištěných kláves, čtení polohy a tlačítek myši a dále nastavení vzhledu kurzoru myši na kurzory nabízené operačním systémem. Kromě toho nabízí knihovna MGL možnost použít vlastního kurzoru, například pomocí obrazové mapy s použitím průhlednosti. To se používá i v multimediálních aplikací a hrách.
 • Konstrukce základních grafických primitiv

  Knihovna MGL podporuje kreslení bodů, úseček, trojúhelníků a obdélníků. Dále je možné použít vyplnění, barevnou interpolaci a průhledné vrstvy pro tato primitiva. bullet
 • Práce s obrazovými výřezy

  Na tyto prvky, v oblasti 2D grafiky nejvíce používané, je kladen v této práci největší důraz. Prozkoumáním většiny skutečných aplikací používající 2D grafiku na všech platformách zjistíme, že grafické výstupy těchto aplikací jsou sestaveny především z barevně vyplněných oblastí a obrazových map. Zobrazování obrazových map je v knihovně MGL realizováno mapováním textur.
 • Práce s rastrovými fonty

  Tato část úzce souvisí s předchozí. Opírá se o možnosti předchozí části, vzhledem k tomu, že písmena fontů jsou realizována pomocí obrazových map.
 • Podpora grafických formátů

  OpenGL ani jeho standardní nadstavby nepodporují žádné vstupní soubory založené na grafických standardech. Knihovna MGL nabízí podporu formátu .BMP, .TGA, a .SGI.
 • Volitelné zvětšení nebo zmenšení všech vykreslovaných dat

  OpenGL obsahuje mnohé prostředky k zajištění zmenšení nebo zvětšení. Knihovna MGL umožňuje nadefinovat vlastní systém souřadnic, zlepšující snadnost implementace aplikace a přenositelnosti. Bude mít možnost používat jedny souřadnice bez ohledu na velikost použitého okna. Dále je možné zvětšit nebo zmenšit všechna vykreslená data. Knihovna také nabízí údaje o rozlišení obrazovky. Z tohoto údaje je přizpůsobit velikost okna a nastavit systém souřadnic tak, aby okno aplikace bylo dobře viditelné na všech systémech a platformách.
 • Přenositelnost

  Knihovna používá jen standardní a přenositelné rozšíření OpenGL - knihovny GLU a GLUT. Používá jen standardních konstrukcí a knihoven jazyka ANSI C. Pro zajištění několika specifických požadavků určitých systémů je využito podmíněného překladu (direktiva jazyka C #include).
 • Přehlednost a otevřenost

  Knihovna je modulární a je naprogramovaná tak, aby ji bylo možné snadno doplnit a rozšířit o uživatelské požadavky, například o další vykreslovací funkce, možnosti apod. Rozšíření je možné přidáním samostatných zdrojových souborů, s voláním OpenGL a jeho nadstaveb nebo přímým doplněním zdrojových kódů knihovny MGL.
Aby si mohl čtenář vytvořit určitou základní představu o možnostech knihovny MGL a o odpovídajících okruzích příkazů OpenGL, o které se knihovna opírá, je zde následující obrázek: