Home » Projects » Graphical library MGL » Programové soubory a dokumentace ke stáhnutí - Graphical library MGL

Graphical library MGL

Programové soubory a dokumentace ke stáhnutí

Stáhněte si knihovnu MGL verze 1.1.2 (včetně zdrojových kódů) (soubory jsou zabaleny ve formátu .ZIP)

Stáhněte si dokumentaci ke knihovně MGL (dokumentace je ve formátu Adobe .PDF)

Můžete si stáhnout i podklady, které jsem použil při prezentaci knihovny MGL během státních závěrečných zkoušek (šest slidů ve formátu Adobe .PDF)

Pro prohlížení a tisk dokumentace budete možná potřebovat volně šířitelný software Acrobat Reader

Instalace na platformě Linux

Pro tuto platformu je k dispozici soubor makefile, pro automatické vytvoření knihovny a aplikací ze zdrojových souborů. Po vypsání příkazu make v adresáři /bin/ souborů knihovny systém vytvoří všechny demonstrační a testovací soubory knihovny MGL. Modifikací nebo doplněním tohoto souboru lze snadno vytvářet vlastní aplikace používající knihovnu MGL. Pro tuto platformu jsou k dispozici navíc knihovní soubor mgl.a a předkompilované spustitelné soubory (včetně testovací a demonstrační aplikace DEMO).

Previous : Instalace