Home » Publications » Invited papers for international conferences

Invited papers for international conferences

Added July 1, 2003 /  Category: Invited papers for international conferences / Author: Marek Gayer
Conferences Invited

In Proceedings of the International Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003, p. 306-309. ISBN 80-214-2401-X.

Paper (0.7 MB ) | Presentation (1.3 MB ) | BibTeX (0.5 KB )