Home » Website updates » Website updates

Website updates

Added February 8, 2004 / Author: Marek Gayer
Balos Beach
Added October 28, 2003 /  Section: Photo Galleries - Category: Travel Gallery / Author: Marek Gayer
Skupinovka u jezera

This is a photo gallery from the journey to my friend Jiri Chludil, who worked at Switzerland. In the same time, there was a visit of a work group Mummy. That is why thre are on some photos also my superior Pavel Slavik and colleagues Zdenek Mikovec and Martin Klima. There are depicted some places around Lake Zurich such as Wadenswill, Richterswill, Zurich, waterfalls near Zurich and mountains over Richterswill.

Toto je fotogalerie obrázků z cesty za mým kamarádem Jirkou Chludilem, který pracuje ve Švýcarsku. Ve stejnou dobu tam probíhala pracovní schuzka skupiny Mummy. Proto jsou na nekterých fotografiích také muj školitel Pavel Slavík a kolegové Zdenek Míkovec a Martin Klíma. Jsou zachycena ruzná místa kolem Curyšského jezera jako je Wadenswill, Richterswill, Curych, vodopády blízko Curychu a hory nad Richterswill.

Added October 27, 2003 / Author: Marek Gayer
The Dome and a sightseeing bus in Berlin
 
<<Previous  1 ... 10 11 12 13 14